vulcan-vibration-ripe-anus.jpg

Vulcan Vibration Ripe Anus

Total length: ca. 15 cm
Outer Diameter: ca. 6,5 cm
Batteries: 4 x AG10 (included)
Material: Loveskin (phthalate-free)

Item: Sextoys

$21.8

Quantity:

Take control with Vulcan - uncap Vulcan to release an explosive experience. Specially designed to feel like the real deal with refined touch. Amplify pleasure by cranking up the multispeed bullet vibrator. For maximum pleasure use water-based lubricant with this product. Wash after each use and air dry. Store in a cool, dry place.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.