51KyB+IV1bL.jpg

Trojan Condom Sensitivity Ultra Thin Lubricated, 12 Count

Item: Condoms

$18.3

Quantity:

  • Thinnest Trojan latex condom - designed for a more natural feeling
  • Over 25% thinner than standard condoms
  • Made from Premium Quality Latex - To help reduce the risk
  • Each condom is electronically tested and meets U.S. and International standards for strength
  • Low latex odor

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.