tenga-rolling-head-cup-original-red.jpg

Tenga - Rolling Head Cup Masturbator

Item: Sextoys

$12.8

Quantity:

Twist, roll, left, right, back, forth... EXPLODE! The phenomenal Rolling Head Cup delivers impossibly exciting sensations, gripping you ever tighter in its wonderful lotion reservoir. Welcome to the Greatest Orgasm in the World! A sensual sensation like never before, made possible by adoption of a rolling head. With the adoption of a flexible body, a range of stimuli to the penis head is now possible with this onacup, including back-and-forth, right-and-left and rolling movements. You can also enjoy motions that you have never before experienced - a combination of rolling motions at the top and piston movements at the base of this TENGA Onacup. A new sensual sensation is also yours as you stimulate the sensitive head during and after ejaculation.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.