693631617.jpg

Swiss Navy Sensual Arousal Lubricant 59ml

Manufacturer: Swiss Navy

Item: Lubricant

$11.1

Quantity:

Swiss Navy Sensual Arousal Lubricant is the first lube to devote of requirements of couples.

The high quality water based lubricant enhances the stimulation by him and arouses the satisfying by her. This combination allowed exciting and amazing sex experience. Pleasure and sensation for both in one bottle.

With ample sliding to more sex pleasure. Swiss Navy Sensual Arousal Lubricant is compatible with all condoms.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.