41mi4vfH05L__SX425_.jpg

My Size Condoms 64mm x10 XXL Extra Large Condoms (German Engineering at its best)

Item: Condoms

$3.8

Quantity:

  • Extra Large condoms wider and longer XXL
  • Width: 64 nmm
  • Length: 223 mm
  • Natural Rubber Latex transparent, lubricated, with reservoir
  • Made in Germany

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.