61j-GX41cOL__SL1500_.jpg

LELO Hex Condoms Re-Engineered - New Ultra Thin Condom for Extra Pleasure - Lightly Lubricated Condo

Item: Condoms

$15.0

Quantity:

  • Pleasure and safety through innovation - improves grip and reduces slippage
  • Strength and thinness combined - the hexagonal web provides the strength to contain a condom break to an individual hexagonal cell
  • Enhanced safety - the HEX web decreases the chance of tears and contains them on the off chance that they do occur
  • Guaranteed pleasure - HEX brings together the strength of a thick condom and pleasure of a thin one
  • Revolutionary hexagonal structure - the shaft of the HEX condom is composed of 350 small hexagons that have thick walls and ultra-thin panels

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.