prostate-locater.jpg

Dr. Joel Kaplan - Silicone Prostate Locator

Length: approx. 12 cm
Diameter: approx. 2 cm
Material: Silicone
Color: Black

Item: Sextoys

$17.9

Quantity:

Firm, flexible, curved probe for stimulation of the prostate. Easy pull ring design.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.