colt-anal-butt-plug-big-boy.jpg

COLT Big Boy Anal Plug

Length of shaft: approx. 8 cm
Total length: approx. 10 cm
Diameter: approx. 55 mm
Material: 100% Silicone
Color: Black

Item: Sextoys

$33.4

Quantity:

Premium, solid silicone butt plug! The COLT Big Boy Plug provides the shape you are looking for!

The tapered tip and the smooth and seamless surface allow an easy insertion. A narrow neck allows your muscles to wrap around and hold the plug. The ergonomic design of the base ensures it won’t slip too far inside while still fitting comfortably between your cheeks.

Made of ultra-hygienic Silicone the plug is phthalate-free, hypoallergenic, and can be worn all day for long-lasting fun.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.